احاديثی چند در مورد شرايط و نحوه دعا تا مستجاب شود.

از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت شده است: «كسى كه بدون عمل دعا مى‏كند، مانند كسى است كه بدون چله كمان، تيراندازى مى‏كند».

 

از امام صادق عليه السّلام روايت شده است: «خداوند دعاى كسى را كه بدون حضور قلب دعا مى‏كند، مستجاب نمى‏كند، بنابراين هنگام دعا دلت را متوجه كن، آنگاه يقين به اجابت داشته باش».

و از او عليه السّلام روايت شده است: «خداوند دعائى را كه از قلبى سخت برخاسته باشد، اجابت نمى‏كند».

 

و روايت شده است: «دعاى چهار نفر مستجاب نمى‏گردد. مردى كه در خانه‏اش بنشيند و بگويد: خدا به من روزى بده، و مردى كه زنش را نفرين كند، و مردى كه خداوند مالى به او بدهد ولى آن را از بين ببرد، و مردى كه به مرد ديگرى قرض بدهد و شاهد نگيرد، آنگاه او، آن را انكار كند.» و در بعضى از روايات نفرين بر همسايه و درخواست حرام و قطع رحم نيز به موارد فوق اضافه شده است.

 

گريستن. روايت شده است: «بين بهشت و جهنم، گردنه‏اى است كه كسى از آن عبور نمى‏كند، مگر كسانى كه از ترس خدا، خيلى گريه كرده باشند».

 

 گريستن. روايت شده است: «بين بهشت و جهنم، گردنه‏اى است كه كسى از آن عبور نمى‏كند، مگر كسانى كه از ترس خدا، خيلى گريه كرده باشند».

از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيز روايت شده است كه خداوند به من فرمود: «قسم به عزت و جلالم. عبادت كنندگان اصلا ارزش گريه را نزد من نمى‏دانند، من براى آنان قصرى در «رفيق اعلى» بنا مى‏كنم كه كسى با آنان در آن شريك نيست».

نيز روايت شده است: «روز قيامت، تمام چشمها گريان است، مگر چشمى كه از ترس خدا گريه كرده باشد. و هر چشمى كه از ترس خدا پر اشك شده باشد، خداوند بقيه بدنش را بر آتش حرام مى‏كند. و اگر اين اشك روى صورتش بريزد، هيچگاه به اين صورت ندارى و خوارى نمى‏رسد. هر چيزى پيمانه يا وزنى دارد مگر قطره اشكى. زيرا خداوند با كمى از آن دريايى از آتش را خاموش مى‏نمايد. و اگر بنده‏اى در ميان امتى گريه كند خداوند به اين امت بخاطر گريه او رحم مى‏كند»               ترجمه‏المراقبات ص :  241

 

 پنهان دعا كردن. زيرا هم فرمان خداوند «در پنهان دعا كنيد» را اجابت كرده و هم از آفت ريا دور مى‏ماند. و روايت شده است:

«دعاى پنهانى برابر با هفتاد دعاى آشكار است».   

 

محمد بن مسلم از يكى از دو امام عليهما السّلام روايت كرده است: «در ترازوى خدا چيزى سنگينتر از صلوات بر محمد و آل محمد نيست».

هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است: «تا زمانى كه صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده شود، دعا پشت حجاب خواهد ماند».

با ديگران دعا كردن. دعا در جمع نيز باعث اجابت است.

 

نيز از امام صادق عليه السّلام روايت شده است: «كسى كه به درگاه خدا حاجتى دارد، بايد ابتدا بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده، سپس حاجت خود را بخواهد و دعاى خود را با صلوات بر محمّد و آل محمد به پايان برساند، چون خداى متعال كريمتر از اين است كه ابتدا و انتهاى دعا را پذيرفته و وسط آن را رها كند، زيرا چيزى مانع از اجابت صلوات بر محمد و آل محمد نمى‏شود.

/ 0 نظر / 309 بازدید