حديث

عيسى بن مريم عليه السّلام مى‏فرمايد: طالب دنيا كسى را ماند كه از دريا آب مى‏نوشد هر چه بنوشد تشنه‏تر مى‏شود تا كشته شود.

 

 نبى اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم مى‏فرمايد: دنيا نسبت به آخرت مانند اين است كه كسى انگشتش را به دريا بزند ببينيد اين انگشت چقدر از آب دريا را به همراه مى‏آورد.

 

امام كاظم عليه السّلام مى‏فرمايد لقمان عليه السّلام به پسرش فرمود: پسرم دنيا درياى عميقى است كه خلق زيادى در آن غرق شده‏اند. پس بايد كشتى تو در اين دريا تقوى و پرهيزگارى باشد كه عرشه آن ايمان [2]، بادبانش توكل، ناخدايش عقل، راهنمايش دانش و لنگر آن صبر باشد.

 

امام باقر عليه السّلام مى‏فرمايد: حريص به دنيا مانند كرم ابريشم است كه هر چه تار بتند خروجش مشكل‏تر مى‏شود تا عاقبت از غصه بميرد.

نبى اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم مى‏فرمايد: كسى كه در طلب دنياست مثل كسى است كه در آب راه مى‏رود آيا ممكن است كسى كه در آب راه مى‏رود پاهايش خيس نشود؟

 

[4] اى مؤمنين اموال و اولادتان از ياد خدا غافلتان نكند و هر كس چنين باشد به حقيقت زيانكار است (سوره منافقون، آيه 9).

 

نبى اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم مى‏فرمايد: حبّ مال و برترى، نفاق مى‏رويانند همچنانكه آب گياه را مى‏روياند [5].

 

مضرّات ثروت‏

مضرات ثروت نيز به دينى و دنيوى تقسيم مى‏شود.

مضرات دينى ثروت بر سه نوع است:

1 - اينكه انسان را به معصيت و گناه مى‏كشاند زيرا شهوات پيوسته تقاضاى اشباع دارند ولى عجز، انسان را از گناه باز مى‏دارد و يكى از راه‏هاى محفوظ ماندن از گناه عدم قدرت است.

2 - اينكه به بهره‏ورى بيش از حدّ از مباحات منجر مى‏شود. چه بسا انسان با كسب حلال نتواند بطور دلخواه از مباحات استفاده كند و در ورطه استفاده از اموال شبهه‏ناك بيفتد و به صفات و اخلاق مهلكه‏اى چون جدال و خصومت، سازش كارى، دروغ و نفاق تن در دهد تا بتواند آنچه را كه مى‏خواهد به دست آورد.

3 - سومين ضرر ثروت كه هيچ ثروتمندى از آن در امان نيست غفلت از ياد خدا به سبب اشتغال به ثروت است و غفلت از خدا به هر صورتى خسران و زيان است و لذا حضرت عيسى بن مريم عليه السّلام فرمود: در مال سه ضرر نهفته است اول آنكه از غير حلال كسب شود.

گفته شد: اگر از حلال بدست آيد چه ضررى دارد؟ فرمود: اينكه در غير حق مصرف شود.

گفته شد: اگر كسى در حق مصرف كند چه زيانى دارد؟ فرمود: حفظ و اصلاح آن صاحبش را از خدا غافل مى‏كند.

 

أمير المؤمنين على عليه السّلام مى‏فرمايد: اگر كسى تمام ثروت زمين را جمع كند ولى از اين كار خدا را در نظر داشته باشد زاهد است و اگر از تمام ثروت دنيا صرف نظر كند ولى به خاطر خدا نباشد زاهد نيست [1].

 

/ 0 نظر / 27 بازدید