احاديث دیگر از ائمه معصومين عليهم السلام

روايت است كه: «شيطان به موسى عليه السلام گفت: با زن بيگانه در خلوت منشين، كه هيچ مردى با زن نامحرم خلوت نكند مگر اينكه من خود - نه يارانم - سومى آنها خواهم بود تا او را به فتنه اندازم».

و نيز روايت شده كه: «شيطان گفت زن نصف سپاه من است، و آن تيرى است براى من كه به هر جا مى‏افكنم خطا نمى‏شود، و زن محرم اسرار من و فرستاده من در حاجات من است». و شكّى نيست كه اگر اين شهوت نبود زنان بر مردان تسلّط نمى‏يافتند.

 

 داود عليه السلام به پسر خود گفت: «فرزندم به دنبال شير راه برو و در عقب زن راه مرو

 

 پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم«من تزوّج فقد أحرز نصف دينه»

«هر كه ازدواج كرده نيمى از دين خود را مصون و محفوظ داشته».

 

پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود: «هر يك از شما بايد زبانى ذكرگو و دلى شكرگزار و همسرى مؤمن و شايسته فرا گيرد تا او را بر كار آخرتش كمك دهد»

 

1 -«حقّ على اللّه عون من نكح التماس العفاف ممّا حرّم اللّه»«»

بر خدا است كمك به كسى كه به خاطر حفظ عفت خويش از محرمات، ازدواج كند.

 

2 -قال رسول اللّه:«ثلاثة حقّ على اللّه عونهم: الغازى في سبيل اللّه و المكاتب الّذى يريد الأداء، و النّاكح الّذى يريد التّعففّ»«»

سه گروهند كه بر خدا لازم است كه آنان را كمك كند. مجاهد در راه خدا، برده‏اى كه با مولاى خود قرار بسته است كه با دادن مبلغى آزاد شود، جوانى كه مى‏خواهد از طريق ازدواج عفت خود را حفظ كند.

 

 سيد رسل - صلّى اللّه عليه و آله - فرمود كه: «بايد هر يك از شما فراگيرد زبانى ذاكر، و دلى شاكر، و زنى پارسا، كه اعانت كند او را بر امر آخرتش».«»

         زن خوب فرمان بر پارسا            كند مرد درويش را پادشا

            برو پنج نوبت بزن بر درت            چو يارى موافق بود در برت‏

            همه روز گر غم خورى غم مدار            چو شب غمگسارت بود بركنار

            دلارام باشد زن نيكخواه            وليكن زن بد خدايا پناه‏

            سراندر جهان به به آوارگى            وگر نه بنه دل به بيچارگى‏

            به زندان قاضى گرفتار به            كه در خانه بينى بر ابرو گره‏

            سفر عيد باشد بر آن كدخدا            كه بانوى زشتش بود در سراى‏

            در خرمى بر سرائى ببند            كه بانگ زن از وى برآيد بلند

/ 0 نظر / 21 بازدید